Aanmelden

Je kunt je kind aanmelden voor de volgende eerste klassen:

  • brugklas havo/atheneum
    met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium
  • eerste klas atheneum (vwo)
    met voor alle leerlingen een oriëntatie op het technasium
  • eerste klas gymnasium
  • brugklas tweetalig havo/atheneum
  • eerste klas tweetalig atheneum
  • eerste klas tweetalig gymnasium

Leerlingen zijn plaatsbaar als ze voldoen aan onderstaande voorwaarden, die per opleidingsniveau zijn aangegeven:

OpleidingVoorwaarden
Havo/atheneumEen havo- of havo/vwo-advies van de basisschool
Atheneum (vwo)Een vwo-advies van de basisschool
GymnasiumEen vwo-advies van de basisschool
Tweetalig havo/atheneumEen havo- of havo/vwo-advies van de basisschool
Tweetalig atheneum en
tweetalig gymnasium
Een vwo-advies van de basisschool

Procedure aanmelding en plaatsing

We kijken uit naar je aanmelding voor schooljaar 2024-2025. Dit gaat niet rechtstreeks via ons, maar via de basisschool van uw kind conform de afspraken binnen onze regio; de POVO-procedure*.

Hierin zijn afspraken vastgelegd over aanmelding en toelating. Wij volgen deze procedure, net als de andere scholen in de regio. Het is aan te bevelen om deze procedure te lezen zodat je weet hoe alles in zijn werk gaat.

* PO staat voor primair onderwijs en VO staat voor voortgezet onderwijs.

Uitleg POVO procedure

In deze video wordt de procedure van de overstap van basisschool naar middelbare school toegelicht

Snel contact

Heeft u vragen over de aanmeldprocedure of over onze brugklassen, dan kunt u contact opnemen met Arno Pauw, schoolleider brugklassen en voorzitter van de plaatsingscommissie via aanmelding.ng@cals.nl.

Aanmelding voor klas 2 of hoger. 

Voor vragen over tussentijdse aanmelding in klas 2 of hoger kunt u een aanvraag indienen bij de betreffende schoolleider.