Tweetalig onderwijs

Bij tweetalig onderwijs (tto) zijn taalvaardigheid, (wereld)burgerschap en persoonsontwikkeling de drie pijlers. Leerlingen krijgen de kans Engels te leren beheersen op een hoog niveau. We geven meer dan de helft van de vakken in het Engels. Daarbij integreren we het leren van de taal en de vakinhoud. Daarnaast is er alle ruimte om de taal in de praktijk te brengen bij activiteiten buiten de les, zoals toneelworkshops, presentaties, een reis naar Engeland en een uitwisseling.

Leerlingen leren veel over de wereld buiten Nederland en over hoe de wereld Nederland binnenkomt. Bij internationalisering hoort interculturele en mondiale bewustwording. Via het Engels, de brug naar een groot deel van de wereld, komen leerlingen in aanraking met andere culturen en alles wat daarbij hoort. We willen graag dat leerlingen zich in allerlei situaties goed kunnen redden en zich thuis voelen in de wereld.

Onderbouw

De onderbouw (het junior programme) duurt drie jaar. We geven dan ongeveer 70% van de lessen in het Engels. Onder de docenten bevinden zich momenteel zeven native speakers. Om leerlingen in sneller tempo het Engels bij te brengen, is het aantal lesuren Engels hoger dan in de andere klassen. Daarnaast zijn er veel extra activiteiten. In de derde klas doen leerlingen examen voor een Cambridge-taalcertificaat. Vanaf klas 4 krijgen leerlingen nog steeds een aantal vakken in het Engels.

Bovenbouw

In de bovenbouw is een belangrijke plaats ingeruimd voor het IB English programme (International Baccalaureate), een internationaal erkend certificaat dat een voorsprong oplevert in het vervolgonderwijs. Voor tvwo is dat IB English A programme, voor thavo is dat het IB English B programme.

Leerlingen krijgen daarnaast het vak Global Perspectives, waarbij ze internationale vraagstukken bestuderen en dan vooral de verschillende perspectieven van waaruit er naar deze internationale vraagstukken gekeken wordt. Een korte internationale stage, die bij voorkeur internationaal/Europees gericht is en waarbij Engels de voertaal is, vormt een vast onderdeel van het tweetalige programma. Net als in de onderbouw, zijn er ook in de bovenbouw extra activiteiten, zoals debatworkshops en een dramaworkshop. Verder zijn er optionele activiteiten zoals een speaking contest of de zogenaamde Model United Nations (MUN).

Nuffic

Het Cals College is lid van het netwerk voor tweetalig onderwijs van Nuffic. Vanuit het platform is ook de standaard tweetalig onderwijs Engels ontwikkeld. Deze standaard zorgt voor eenheid en duidelijkheid voor tweetalig onderwijs in Nederland. De standaard geeft aan waar een school voor tweetalig onderwijs aan moet voldoen.

Het Cals College is een door het Nuffic gecertificeerde senior tto-school.

Wil je meer lezen over het tweetalig onderwijs van Nuffic? Bekijk dan hier de website ‘ik kies voor tto‘.