Over Ons

Cals Nieuwegein helpt jou om te worden wie je bent, met een breed onderwijsaanbod in de reguliere vakken én daarnaast op het gebied van cultuur, technasium, tweetalig onderwijs en internationalisering. Wij zijn trots op onze school en op elkaar.

We bieden je de mogelijkheid om je te ontwikkelen, met kennis en creativiteit. We praten met elkaar en gaan respectvol met elkaar om. Gewoon gelijk en samen. Het is belangrijk dat je een diploma haalt, maar minstens zo belangrijk om jezelf te leren kennen en leren omgaan met anderen en met wat er in de wereld gebeurt. We stimuleren respect voor eigen mening en levensovertuiging.

We laten ons verwonderen en we nemen jou hierin mee. We leren je om te kijken naar jouw manier van leren. We praten samen over het leren en het stellen van doelen, zodat je je zowel emotioneel als cognitief ontwikkelt.

Op Cals Nieuwegein bieden we (tweetalig) onderwijs voor havo en vwo, gymnasium en technasium. We zijn een erkende cultuurprofielschool, omdat we het belangrijk vinden dat iedere leerlingen in aanraking komt met kunst en cultuur.

Onze kernwaarden

We hebben vertrouwen in elkaars kunnen en bedoelingen. We hebben hoge verwachtingen en we gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden.

Op die manier bieden we leerlingen de mogelijkheid zich te ontwikkelen; cognitief, creatief en in hun begrip van deze wereld.

We voelen ons verbonden met elkaar. Zien en gezien worden vinden we daarom belangrijk. Verantwoordelijkheid voelen we zowel voor onszelf alsook voor elkaar.

We staan open voor het anders zijn van de ander. Dat vraagt om verdraagzaamheid. We doen dit in dialoog en daarin gaan we uit van gelijkwaardigheid.

We streven een sfeer van openheid na, we bezien onze omgeving met een open vizier en geven ruimte aan nieuwe ideeën en inzichten.

We laten ons verwonderen en we nemen leerlingen hierin mee.

Zo creëren we een veilige omgeving om te leven en te leren.

Op deze manier geven we invulling aan onze open katholieke identiteit.

Naamgever Cals College

Het Cals College is vernoemd naar de oud-minister van Onderwijs en Wetenschappen dhr. Jo Cals (1914-1971). Als minister van Onderwijs was hij verantwoordelijk voor de invoering van de zogenaamde Mammoetwet. Deze wet betekende een herstructurering van het voortgezet onderwijs, waardoor een goede doorstroming tussen schoolsoort mogelijk werd. Daarmee kwam een einde aan de oude Mulo, MMS en HBS opleiding.

Op 12 december 1975 is het Cals College Nieuwegein officieel geopend door mevrouw Cals-van der Heijden, de weduwe van de vroegere onderwijsminister.
Het Cals College IJsselstein is in 1997 officieel geopend door mevr. drs. K.Y.I.J. Adelmund, staatssecretaris van het ministerie van OCW, in aanwezigheid van Noud Cals, zoon van de naamgever.

Schoolplan

In het schoolplan staat beschreven hoe wij ons de komende jaren verder willen ontwikkelen.