Gymnasium

Heb je een vwo-advies gekregen? Dan betekent dit dat je voldoende capaciteiten hebt om een gymnasiumopleiding te volgen. Hier krijg je naast alle bekende vakken zoals Engels, wiskunde en aardrijkskunde, ook vakken als culturele en kunstzinnige vorming (CKV).

Daarnaast besteden we op het gymnasium aandacht aan de taal en de ideeën van Grieken en Romeinen, kortom: klassieke cultuur. Naast de gewone vakken krijg je in de onderbouw Latijnse en Griekse taal en cultuur; Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2. Altijd al willen weten hoe mensen in die tijd leefden? Wil je Grieks leren ontcijferen? Dan is het gymnasium iets voor jou!

Wat doen we zoal?
In de lessen leer je veel over de klassieke cultuur. De leefomstandigheden van de mensen in steden als Rome en Athene komen uitgebreid ter sprake. Daarnaast is er aandacht voor Griekse tragedies en komedies. We organiseren een aantal klassieke culturele excursies, zoals een bezoek aan het archeologische park in Xanten. In de bovenbouw gaan we op reis naar Rome of Griekenland. Het vertalen van teksten is ook onderdeel van het programma. Dat vertalen dwingt je tot discipline en logisch denken.

Onderbouw

Het gymnasium wordt gevormd door de vakken Grieks en Latijn. In de brugklas krijg je dus naast je vwo-vakken ook het vak Latijn. In de tweede klas komt Grieks erbij. Als extra motivatie kan je een Cals-gymnasiumcertificaat behalen als jij aan het einde van de derde klas onafgerond een 6,0 (of hoger) staat voor zowel Grieks als Latijn. Dit certificaat is dan een bewijs van jouw inzet over de eerste drie jaar van je gymnasiumcarrière.

Bovenbouw

Voor een gymnasiumdiploma moet je ook vanaf de vierde klas Latijn of Grieks in je vakkenpakket hebben. Daarnaast krijgen onze gymnasiumleerlingen ook het vak klassieke en culturele vorming (KCV). Je maakt daarbij kennis met een aantal facetten van de klassieke cultuur die van invloed zijn geweest op onze eigen cultuur. Je houdt je daarom bezig met toneel, beeldende kunst en bouwkunst.

Activiteiten

We organiseren verschillende excursies die jaarlijks kunnen verschillen. Voorbeelden van excursies op dit moment zijn:

  • een bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden,
  • een bezoek aan het archeologische park in Xanten,
  • een bezoek aan het Praetorium en het Römisch-Germanisches Museum in Keulen,
  • een bezoek aan het Allard Pierson museum in Amsterdam,
  • de Griekenland- of Romereis voor de leerlingen uit gymnasium 4 en 5.