Contact

Heb je vragen of wil je informatie over het Cals College Nieuwegein?
Neem contact met ons op via onderstaand formulier of stuur een email naar nieuwegein@cals.nl.

Contact

* = verplicht

Toestemming
Bekijk het privacy statement voor meer informatie over hoe het Cals omgaat met persoonsgegevens.

Adresgegevens

Cals College Nieuwegein
Vreeswijksestraatweg 6 A
3432 NA Nieuwegein

Postbus 128
3430 AC Nieuwegein

Telefoon: (030) 6036604
e-mail: nieuwegein@cals.nl

Veelgestelde vragen

Kan ik bij mijn vrienden in de klas komen?

Voor klas 1, 2 en 3 kun je aangeven bij wie je graag in de klas komt. We proberen hier rekening mee te houden, maar we kunnen niets garanderen. Het hangt er natuurlijk ook vanaf of je in dezelfde afdeling zit en of het wenselijk is. Vanaf klas 4 is dit vanwege de clusters niet meer mogelijk.

Hoe kan ik me aanmelden voor leerjaar 2 of hoger?

Voor leerjaar 2 of hoger kun je je via deze pagina aanmelden. Of je geplaatst kunt worden hangt onder andere af van het aantal beschikbare plekken. Vaak kunnen we pas aan het einde van het schooljaar hier duidelijkheid over geven.

Hoe gaan jullie om met dyslexie?

Lees hierover meer op deze pagina:  Ondersteuning – Schoolwiki Cals Nieuwegein

Welke profielen kunnen leerlingen straks kiezen?

In klas 1, 2 en 3 bieden we de volgende stromingen aan:
·         Gymnasium als je een vwo advies van basisschool hebt. In klas 1 heb je Latijn en in klas 2 en 3 komt daar Grieks bij.
·         Tweetalig onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium.
·         Technasium voor havo en atheneum (oriëntatie in klas 1 en keuze in klas 2 en 3)
·         Media academie voor havo 2 en 3
·         Kunst en cultuur naast de reguliere kunstvakken voor alle leerlingen (behalve klas 2 en 3 technasium)

In klas 4 en hoger zit je in een profiel, je kiest in klas 3 voor:
·         Natuur en Techniek (NT)
·         Natuur en Gezondheid (NG)
·         Economie en Maatschappij (EM)
·         Cultuur en Maatschappij (CM)

Daarnaast kun je in klas 4 en hoger kiezen voor gymnasium, technasium of tweetalig onderwijs. Het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV) is voor alle leerlingen uit klas 4 en 5 verplicht.

Zijn er naast het normale lesprogramma nog extra vakken die ik kan volgen?

In klas 1, 2 en 3 kun je Chinees volgen. Vanaf klas 4 kun je op het vwo Chinees kiezen als één van de moderne vreemde talen. In klas 2 kun je kiezen voor filosofie. Daarnaast hebben we zowel voor de onderbouw als bovenbouw een Bèta talent programma. Geïnteresseerde leerlingen kunnen zich in de bovenbouw verder ontwikkelen op het gebied van Engels (Cambridge English), Duits (Goethe Deutsch) en Frans (DELF scolaire).

Waar kan ik terecht met vragen?

Je kunt je vragen in eerste instantie stellen aan je mentor. Je mentor is voor jou het eerste aanspreekpunt. Je kunt ook terecht bij je jaarlaagverantwoordelijke of schoolleider. Daarnaast kun je ook terecht bij de ondersteuningscoördinator als het gaat om welbevinden. Of bij één van de vertrouwenspersonen voor leerlingen met klachten of problemen over seksueel intimiderend gedrag, op het gebied van agressie en over discriminatie.

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben die de mentor niet kan bieden hebben wij leerlingbegeleiders. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. CalsPlus is een voorziening op school die deze extra ondersteuning biedt.
Lees hierover meer op deze pagina:  Ondersteuning – Schoolwiki Cals Nieuwegein

Waar kan ik de schoolgids vinden?

Onze schoolgids noemen we ook wel de ‘schoolwiki’. Hier vind je informatie over Cals Nieuwegein. We leggen uit waar we voor staan en vertellen over de algemene gang van zaken op onze school, zoals vakanties, lestijden, verzuim en financiële zaken.

Op de website vind je rechtsonder een loep. Als je hierop klikt, kun je het trefwoord intoetsen van het onderwerp waarover je informatie zoekt. Je komt dan automatisch in onze schoolwiki. Schoolwiki Cals Nieuwegein