Technasium

Het technasium is een onderwijsstroom voor havo- en atheneumleerlingen met belangstelling voor de wereld van bèta en techniek. Het kernvak van het technasium is het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

De eerste klas van het havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar, waarin ze zich oriënteren op het technasium. Ze krijgen daar het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium is leerlingen te laten ervaren wat ze in de maatschappij hebben aan vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen van het tweetalig vwo en gymnasium kunnen als zij dat willen, in klas drie door middel van een kort project ook kennismaken met het technasium.

In het technasium gaat het om denken én doen. Bedrijven en instellingen zijn opdrachtgevers en de opdrachten hebben altijd een technische, natuurwetenschappelijke basis. Leerlingen werken acht weken aan de opdracht: zij onderzoeken het probleem en proberen een oplossing te ontwerpen en te bouwen. Onderdeel van het onderzoek dat leerlingen doen is een werkbezoek. Op deze manier krijgen de leerlingen een goed beeld van het brede terrein van bèta, natuur en techniek.

De manier van werken lijkt op de manier waarop in het hoger onderwijs onderzoek wordt gedaan: leerlingen leren op een projectmatige manier in een team te werken.

Onderbouw

Alle leerlingen van de brugklassen havo/atheneum en atheneum oriënteren zich in hun eerste leerjaar op het technasium via twee projecten.
Leerlingen van het tweetalig onderwijs en gymnasium kunnen in klas drie kennismaken met het technasium.

Gedurende een project zijn de leerlingen vier uur per week met de opdracht bezig. Aan het einde van het eerste leerjaar kunnen de leerlingen solliciteren naar een plek in het technasium voor de volgende leerjaren. Bij dit vak wordt gewerkt met opdrachten van buiten, in plaats van met vooraf vastgestelde leerstof. Zowel het eindproduct als het proces worden beoordeeld.

Bovenbouw

In de bovenbouw kun je het vak O&O kiezen als examenvak in de bèta-profielen. Uiteindelijk leidt dit tot een havo- of vwo- diploma met een certificaat technasium.

Het vak O&O is het examenvak van het technasium. Bij dit vak wordt gewerkt met opdrachten van ‘buiten’, in plaats van met vooraf vastgestelde leerstof en worden zowel het eindproduct als het proces beoordeeld. Leerlingen die het vak in de bovenbouw kiezen, doen dat vanuit een natuurprofiel. In het examenjaar ronden de leerlingen het vak af met een Meesterproef, die wordt begeleid vanuit het hoger onderwijs.