Verdiepend leren in het Allard Pierson

Leerlingen uit vwo 4 met het vak klassieke culturele vorming (KCV) zijn naar het Allard Pierson museum in Amsterdam geweest. Het museum verzamelt, beheert, ontsluit, onderzoekt en presenteert waardevol cultureel erfgoed van de oudheid tot nu. Ze deden hun eigen onderzoek naar verschillende objecten.

Tijdens het onderzoek ontstond er steeds meer diepgang, veranderden thema’s en deden de leerlingen nieuwe inzichten op. De leerlingen stelden veel vragen, deden intensief onderzoek en vormden tegelijkertijd een gezellige groep waarin veel samenwerking plaatsvond. Dit belooft veel goeds voor de grote reis van gymnasium 5 volgend jaar naar Griekenland!